นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่พักซากและสถานจัดเก็บซากสัตว์ (ห้องเย็น) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ร้านลำธารซีฟู้ด ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้วางแผนในการปฏิบัติงานลงพื้นที่

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่พักซากและสถานจัดเก็บซากสัตว์ (ห้องเย็น) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ร้านลำธารซีฟู้ด ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้วางแผนในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ และรักษาแผลแมวเพศเมีย จำนวน 1 ตัว ที่นำมาผ่าตัดทำหมัน ณ วัดหนองไผ่ล้อม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 แผลแตกเนื่องจากสัตว์เลียแผล และให้บริการรักษาสุนัขป่วยไม่มีเจ้าของ ซึ่งได้รับแจ้งจากผู้จัดการศูนย์บริการนิสสัน ชัยภูมิ จำนวน 1 ตัว และให้บริการรักษาโคเนื้อป่วย จำนวน 2 ตัว ให้แก่เกษตรกรบ้านนาไก่เซา หมู่ที่ 6 ต.นาเสียว และ เกษตรกรบ้านเล่า หมู่ที่ 14 ต.บ้านเล่า


 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
 
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์