นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ  วัดป่าเจริญธรรม ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนสุนัขและแมว เข้ารับบริการผ่าตัดทำหมันถาวรสุนัข-แมว ภายในวัดป่าเจริญธรรมและชาวบ้านบริเวณรอบๆเข้ารับบริการจำนวน 13 ราย แยกเป็น สุนัขเพศผู้ 6 ตัวสุนัขเพศเมีย 16 ตัว  แมวเพศผู้ 13 ตัว แมวเพศเมีย 12 ตัว รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 47 ตัว พร้อมทั้งแนะนำเรื่องการดูแลแผลภายหลังจากการผ่าตัด 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
 
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์