นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมต้อนรับและติดตามนายไชยาพรหมมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมีพิธีเปิดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบประชาชน ณ อำเภอเมืองชัยภูมิและอำเภอหนองบัวแดง

 

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมต้อนรับและติดตาม
นายไชยาพรหมมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมีพิธีเปิดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบประชาชน ณ อำเภอเมืองชัยภูมิ
และอำเภอหนองบัวแดง ในงานมีการจัดนิทรรศการ การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว มอบเวชภัณฑ์และ
มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร และได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
จุดที่ 1 วัดวังก้านเหลือง บ้านวังก้านเหลือง ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) จำนวน 300 ชุด จุดที่ 2 บ้านท่าศาลา
ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) จำนวน 400 ชุด
 โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา) มีความเป็นห่วงประชาชน
และพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจึงได้กำชับให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สั่งหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่และได้มีข้อสั่งการ
ให้หน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรหลังน้ำลดให้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย
และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด้านพืช สัตว์ ประมง ตามระเบียบฯ ต่อไป 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์