นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการและแนวทางการตรวจสอบห้องเย็นหรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์

โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฯ

 

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการและแนวทางการตรวจสอบห้องเย็นหรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฯ ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของนายสราวุฒิ ประจวง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ ที่ถูกผู้ดูแลห้องเย็นยิงเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และกล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งในการเข้าปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์ และได้มอบนโยบายให้ประสานหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทหารทั้ง 4 เหล่าทัพ ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯลฯ ร่วมกันปฏิบัติการอย่างรัดกุมต่อไป เพื่อกวาดล้างขบวนการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นและให้สิ้นซาก โดยมอบหมายปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดการดำเนินงานตั้งแต่วันนี้ และให้เห็นผลการดำเนินงาน 100% ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์