นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต เข้าร่วมพิธีมอบกระบือให้เกษตรกร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับ พลเอกศิวะ ภระมรทัต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา พระราชทานกองกำลังจิตอาสา ณ ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

 

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต เข้าร่วมพิธีมอบกระบือให้เกษตรกร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับ พลเอกศิวะ ภระมรทัต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา พระราชทานกองกำลังจิตอาสา ณ ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล จากอำเภอเทพสถิต 5 ราย และอำเภอจัตุรัส 5 ราย รวม 10 ราย พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับกระบือ นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2566 โดยการปลูกต้นยางพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 1 ต้น และต้นยางนาจำนวน 1 ต้น 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์