นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ จัดพิธีมอบโคพระราชทาน เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปล่อยชีวิตโค จำนวน 1 คู่ เป็นโคเพศผู้ 1ตัว เพศเมีย 1 ตัว

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ จัดพิธีมอบโคพระราชทาน เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปล่อยชีวิตโค จำนวน 1 คู่ เป็นโคเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว จากรุ่งโรจน์ฟาร์ม (อยุธยา) เพื่อมอบแก่เกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ นายมนูญ แต่งเมือง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายอโนชา อินทรศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในพิธี เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งมอบเวชภัณฑ์สำหรับเกษตรกรอีกด้วย 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์