นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย พร้อมด้วยส่วนราชการและภาคเอกชน ดำเนินงานโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝายเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนช่อระกา บ้านช่อระกา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

 

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย พร้อมด้วยส่วนราชการและภาคเอกชน ดำเนินงานโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝายเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนช่อระกา บ้านช่อระกา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้บริการประชาชน ร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็น รับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิได้บริการประชาชน ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ให้ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์เลี้ยง รวมถึงการเสริมสร้างสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคและสนับสนุนเวชภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์