นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2566 และลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ

 

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2566 ตามแผนการดำเนินงานฯ การปฏิบัติงานในวันนี้ดำเนินการวางแผนจับสุนัขไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่บริเวณบริษัท กรีนเลควิลล์ รีสอร์ท ชัยภูมิ บ้านโนนสาทร หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้ทั้งสิ้นจำนวน 15 ตัว ซึ่งสุนัขจำนวนดังกล่าวจะได้รับการผ่าตัดทำหมันถาวร ในวันที่ 14 กันยายน 2566 ต่อไป และลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสุกร สร้างสมดุลระหว่างปริมาณการผลิต ปริมาณการบริโภค รวมถึงการนำเข้าและส่งออก เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์