นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิปฏิบัติราชการเเทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จังหวัดชัยภูมิครั้งที่ 2/2566 ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาเเผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดชัยภูมิ

 

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิปฏิบัติราชการเเทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จังหวัดชัยภูมิครั้งที่ 2/2566 ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาเเผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้เเก่ นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ,โยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ, อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ, ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ, ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ, หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ เเละผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดชัยภูมิ พิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของผู้ประกอบการที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ จำนวน 7 ราย ได้เเก่ โรงฆ่าสัตว์กฤษฎาฟาร์ม ,
โรงฆ่าสัตว์บ้านชวน ,โรงฆ่าสัตว์โชคมณี ,โรงฆ่าสัตว์ ป.รุ่งเรือง ,โรงฆ่าสัตว์สุนิสา ,โรงฆ่าสัตว์มินตรา และโรงฆ่าสัตว์ อ.เจริญ มติที่ประชุม เห็นชอบแผนงาน และให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยคณะกรรมการฯ จะเข้าไปตรวจประเมิน ณ โรงฆ่าสัตว์ ทั้ง 7 เเห่ง ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2566 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์