นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2566

 

วันที่ 11 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2566 โดยดำเนินการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดสระแก้ว ชุมชนบ้านเมืองน้อยใต้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลการปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ได้ทั้งสิ้นจำนวน 36 ตัว แยกเป็นสุนัขเพศผู้ 10 ตัว สุนัขเพศเมีย 5 ตัว แมวเพศผู้ 9 ตัว และแมวเพศเมีย 12 ตัว 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์