นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจต่ออายุGAPฟาร์มไก่พันธุ์ ชื่อฟาร์ม ซับใหญ่ชัยภูมิฟาร์ม ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

 

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจต่ออายุGAPฟาร์มไก่พันธุ์ ชื่อฟาร์ม ซับใหญ่ชัยภูมิฟาร์ม ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นฟาร์มไก่พันธุ์ไข่จำนวนประมาณ 90,000 ตัวต่อฟาร์ม สามารถผลิตไข่เข้าฟักได้ 60,000 ฟองต่อวัน จากการตรวจพบว่าฟาร์มยังมีข้อที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ GAP ไก่พันธุ์ เช่น ตู้ยูวีฆ่าเชื้ออุปกรณ์ไม่สะดวกต่อการใช้งาน บางโรงเรือนไม่มีตาข่ายใต้ชายคา เอกสารไม่สามารถทวนสอบได้ เป็นต้น จึงได้ให้ผู้ประกอบการแก้ไขแล้วรวบรวมเอกสารพร้อมรูปถ่ายส่ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเพื่อรวบรวมส่งให้คณะรับรองมาตรฐานฟาร์มสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พิจารณาให้การต่ออายุต่อไป 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์