นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว ที่ไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2566

 

วันที่ 4 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว ที่ไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2566 โดยดำเนินการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 ผลการปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ได้ทั้งสิ้นจำนวน 31 ตัว แยกเป็นสุนัขเพศผู้ 18 ตัว สุนัขเพศเมีย 5 ตัว แมวเพศผู้ 1 ตัว และแมวเพศเมีย 7 ตัว 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์