นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินสง่า  จัดกิจกรรมมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village อำเภอเนินสง่า

 

วันที่ 1 กันยายน  2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินสง่า  จัดกิจกรรมมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village อำเภอเนินสง่า ณ บ้านเลขที่ 72 หมู่ 3 บ้านโนนไร่ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนาย พิชาญ  ตราผักแว่น นายอำเภอเนินสง่า ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมในกิจกรรมฯ อำเภอเนินสง่า ได้สนับสนุนโคเพศเมีย  จำนวน 1 ตัว จากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  (ขยายในพื้นที่ )เพื่อมอบให้เกษตรกร นายวรชัย จงเจนกลาง เป็นผู้ยืมเพื่อการผลิต ทั้งนี้ยังได้มอบ เวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้รับสัตว์ ,มอบเวชภัณฑ์ ยาสัตว์ (มูลค่า 10,230 บาท) เพื่อจัดตั้งกองทุนยาให้แก่กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาโค-กระบือ ตำบลตาเนิน เพื่อบริการในกลุ่มและเกษตรกรทั่วไป อีกทั้งได้มอบท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียปากช่อง 1 และร่วมกันปลูกหญ้าในแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์