นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสินค้าปศุสัตว์”  ภายใต้โครงการพัฒนาการแปรรูปสินค้าการเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22-25 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสินค้าปศุสัตว์”  ภายใต้โครงการพัฒนาการแปรรูปสินค้าการเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร ประกอบด้วยเมนูแหนมหมู แพะแผ่นปรุงรส เนื้อเสียบไม้ จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 20 ราย ทั้งหมด 16 อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์