นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ  ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ มีประชาชนเข้ารับบริการทั้งหมด 24 ราย สุนัขและแมว เข้ารับบริการผ่าตัดทำหมันถาวร จำนวน 37 ตัว แยกเป็น สุนัขเพศเมีย 10 ตัว สุนัขเพศผู้ 7 ตัว แมวเพศผู้ 6 ตัว แมวเพศเมีย 14 ตัว พร้อมทั้งแนะนำเรื่องการดูแลแผลภายหลังจากการผ่าตัด 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์