นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส จัดพิธีมอบโคในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ วัดทรายขาว บ้านใหม่นาดี ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส จัดพิธีมอบโคในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ วัดทรายขาว บ้านใหม่นาดี ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยมีนายพรเทพ วัชกีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมในพิธีฯ นายเดช เสนาะคำ นายอำเภอจัตุรัส กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน โดยการจัดพิธีฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเพื่อมอบโคเพศเมีย จำนวน 35 ตัว มูลค่า 945,000 บาท ให้แก่ สถาบันเกษตรดีเด่น  (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ปี พ.ศ. 2565 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ใหม่นาดีโมเดล จำนวน 15 ราย 15 ตัว เกษตรกรทั่วไป 16 ราย16 ตัว และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ด้านปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ราย 5 ตัว  ทั้งนี้ยังได้มอบเวชภัณฑ์และเน้นย้ำให้เกษตรปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ ธคกฯ อย่างเคร่งครัด 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์