นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสาร ดำเนินการตรวจสอบและติดตามสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในพื้นที่อำเภอคอนสาร ครั้งที่ 2/2566 ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่  8 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสาร ดำเนินการตรวจสอบและติดตามสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในพื้นที่อำเภอคอนสาร ครั้งที่ 2/2566 ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 โดยแจ้งเตือนผู้ประกอบการที่ทำผิดพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558
1.ติดป้ายสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
2.ติดใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ให้มองเห็นได้ชัดเจน
3.เปลี่ยนป้ายให้ถูกตาม พรบ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
4.ให้ยื่นต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวก่อนที่จะสิ้นอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 
5.ให้คำแนะนำการใช้วัสดุรองอาหารสัตว์ ที่ส่วนมากผู้ประกอบการนิยมใช้เป็นลังกระดาษ ผ้ายาง มากกว่าพาแลช เนื่องจากรับน้ำหนักได้เยอะและไม่เป็นจุดซ่อนสัตว์ฟันแทะทำลายถุงอาหารสัตว์ และสามารถป้องกันเชื้อราได้ 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์