นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างซีรั่มโคเนื้อในพื้นที่ ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ และ เก็บตัวอย่างซีรั่มโคนม ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างซีรั่มโคเนื้อในพื้นที่ ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ และ เก็บตัวอย่างซีรั่มโคนม ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ตามโครงการตรวจสอบความชุก และระดับภูมิคุ้มกันของโรคลัมปี สกิน ปี 2566 เป็นการเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบระดับภูมิคุ้มกันภายหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ชนิดเชื้อเป็น 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์