นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า บริการผ่าตัดทำหมันถาวรสุนัข-แมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสนับสนุนเวชภัณฑ์ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรจำนวน 80 ราย เกษตรกรนำสัตว์มารับบริการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 17 ราย  สัตว์จำนวน 37 ตัว แยกเป็นสุนัขเพศผู้ 5 ตัว สุนัขเพศเมีย 6 ตัว แมวเพศผู้ 9 ตัว และแมวเพศเมีย 17 ตัว และมีสัตว์ได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นสุนัขเพศเมีย 1 ตัว 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์