นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองบัวเพวัง หมู่4 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีประชาชนเข้ารับบริการทั้ง 20 ราย สุนัขและแมวเข้ารับบริการผ่าตัดทำหมันถาวร จำนวน 32 ตัว แยกเป็นสุนัขเพศผู้ 5 ตัว สุนัขเพศเมีย 8 ตัว แมวเพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 14 ตัว พร้อมทั้งแนะนำเรื่องการดูแลแผลภายหลังจากการผ่าตัด 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์