นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ สำนักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์อำเภอภูเขียว และสำนักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์อำเภอคอนสาร อบรมอาสาปศุสัตว์ จำนวน 10 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายศิริวัฒน์ มาม่วง ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ สำนักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์อำเภอภูเขียว และสำนักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์อำเภอคอนสาร อบรมอาสาปศุสัตว์ จำนวน 10 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายศิริวัฒน์ มาม่วง ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เพื่อให้อาสาปศุสัตว์มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของบทบาทหน้าที่อาสาปศุสัตว์ มาตรฐานอาสาปศุสัตว์ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองสัตว์ และการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร และสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ การเฝ้าระวังโรค พร้อมทั้งเป็นผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกร และเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการฉีดวัคซีนในสัตว์และมอบเวชภัณฑ์ให้แก่อาสาปศุสัตว์อีกด้วย 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์