นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภักดีชุมพล จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านแจ้งตราด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เป็นโคเพศเมียทั้งหมดจำนวน 35 ตัว

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภักดีชุมพล จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านแจ้งตราด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เป็นโคเพศเมียทั้งหมดจำนวน 35 ตัว เกษตรกรทั้งหมด จำนวน 35 ราย โดยมีนางสาวอัจฉรา อาษาสู้ นายอำเภอภักดีชุมพล เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ รวมถึงมอบแร่ธาตุแก่เกษตรกร อีกทั้งยังเน้นย้ำเงื่อนไขของโครงการฯ แก่เกษตรกรที่มารับโค อีกด้วย 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์