สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายพรเทพ วัชกีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  โดยภายในงานประกอบไปด้วยนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีเกษตรกรนำสัตว์เข้ารับบริการผ่าตัดทำหมันทั้งสิ้น จำนวน 86 ราย สัตว์จำนวน 142  ตัว แบ่งเป็นสุนัขเพศผู้ 14 ตัว สุนัขเพศเมีย 35 ตัว แมวเพศผู้ 38 ตัว และแมวเพศเมีย 55 ตัว และมีเกษตรกรนำสัตว์เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งสิ้น จำนวน 28 ราย สัตว์จำนวน 47 ตัว แบ่งเป็นสุนัขเพศผู้ 8 ตัว สุนัขเพศเมีย 6 ตัว แมวเพศผู้ 15 ตัว และแมวเพศเมีย 18 ตัว
   ทั้งนี้ ได้มีการอบรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จำนวน 50 ราย เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่อไป 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์