นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “ ชาวชัยภูมิใส่ใจ รู้เท่าทันภัยพิษสุนัขบ้า “ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “ ชาวชัยภูมิใส่ใจ รู้เท่าทันภัยพิษสุนัขบ้า “ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมกับ ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 16 อำเภอ ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติต่อ โรคระบาด จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์