นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแท่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแท่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง หมู่ที่ 5 ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการผ่าตัดทำหมันถาวร จำนวน 25 ตัว แยกเป็นสุนัขเพศผู้ 2 ตัว สุนัขเพศเมีย 16 ตัว แมวเพศผู้ 1 ตัว แมวเพศเมีย 6 ตัว พร้อมทั้งแนะนำเรื่องการดูแลแผลภายหลังจากการผ่าตัด 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์