นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส ลงพื้นที่ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM (รายใหม่)

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส ลงพื้นที่ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM (รายใหม่) ชนิดสัตว์ปีกพื้นเมือง จำนวน 1 ฟาร์ม ในพื้นที่บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ 10 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และฟาร์ม GFM (รายใหม่) ชนิดสุกร จำนวน 1 ฟาร์ม ในพื้นที่บ้านหนองบัวบาน หมู่ 7 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ พร้อมแนะนำการปรับปรุงคอกเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบป้องกันโรคที่ดีและมอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกร 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์