นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ลงพื้นที่ทำสมุดรูปพรรณม้าและเก็บตัวอย่างซีรั่มม้า เพื่อการเฝ้าระวังโรคตามกิจกรรม Sentinel surveillance ภายใต้แผนการดำเนินงานเฝ้าระวังกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African  Horse  sickness) ประจำเดือนมิถุนายน 2566

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ลงพื้นที่ทำสมุดรูปพรรณม้าและเก็บตัวอย่างซีรั่มม้า เพื่อการเฝ้าระวังโรคตามกิจกรรม Sentinel surveillance ภายใต้แผนการดำเนินงานเฝ้าระวังกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African  Horse  sickness) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ภายใต้โครงการขอคืนสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE โดยเก็บซีรั่มม้าจำนวน 5 ตัว และทำสมุดรูปพรรณม้าจำนวน 3 ตัว 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์