นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ ร่วมออกหน่วยบริการปศุสัตว์เคลื่อนที่

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ ร่วมออกหน่วยบริการปศุสัตว์เคลื่อนที่ โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านโปร่ง ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมบริการผ่าตัดทำหมันถาวรสุนัข-แมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีเกษตรกรที่นำสุนัขและแมว มารับบริการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 40 ตัว แยกเป็นทำหมันสุนัขเพศผู้ 4 ตัว สุนัขเพศเมีย 23 ตัว แมวเพศเมีย 11 ตัว และแมวเพศผู้ 2 ตัว พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกษตรกรเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การจัดการเลี้ยงสัตว์ การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ในสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย และมอบเวชภัณฑ์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวนทั้งสิ้น 70 ราย


 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
 
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์