นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำบลนาฝาย จำนวน 14 ราย

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำบลนาฝาย จำนวน 14 ราย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แนะนำส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยใช้วิธีผสมเทียม ให้ความรู้การดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น และเน้นย้ำการปฏิบัติตาม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พ.ศ.2556 เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่


 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์