นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระเหว บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง ณ วัดลำปอแดง ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระเหว บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง ณ วัดลำปอแดง ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 13 ราย มีสุนัขและแมวจำนวน 45 ตัว แยกเป็นสุนัขเพศ เมีย จำนวน 14 ตัว เพศผู้ จำนวน 9 ตัว และแมว เพศเมีย จำนวน 13 ตัว เพศผู้ จำนวน 9 ตัว และร่วมกับเทศบาลตำบลเทพสถิต ออกให้บริการผ่าทำหมัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดวะตะแบก ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 4 ราย มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการผ่าตัดทำหมันถาวร จำนวน 12 ตัว แยกเป็นสุนัขเพศเมีย 5 ตัว สุนัขเพศผู้ 4 ตัว แมวเพศเมีย 3ตัว พร้อมทั้งแนะนำเรื่องการดูแลแผลภายหลังจากการผ่าตัด


 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์