นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ และปศุสัตว์ OK ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิตตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการปศุสัตว์ OK จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ไกรเขียงหมู และเจ้ด้วงหมูสด และร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภักดีชุมพล ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ จำนวน  2 แห่ง ประกอบด้วยโรงฆ่าสัตว์วังทอง และโรงฆ่าสัตว์สุทัศน์ พร้อมตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย บุญเลิศหมูสด และทัศนีย์เขียวหมู และร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหวติดตามการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทียมจัตุรัสเพิ่มทรัพย์ เพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการปศุสัตว์ OK ณ ร้านนายเฉลิมเกียรติ


 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์