นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายอโนชา อินทรศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามงานขับเคลื่อนเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายอโนชา อินทรศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามงานขับเคลื่อนเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรายงานสถานการณ์ด้านปศุสัตว์ และวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ โดยมี นายชูชาติ รักจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์