นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรม "วันดื่มนมโลก" ประจำปี 2566 ผ่านระบบ VDO conference

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรม "วันดื่มนมโลก" ประจำปี 2566 ผ่านระบบ VDO conference โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ประเทศต่างๆให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมภายในประเทศ โดยกรมปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเครือข่าย และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลกภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการดื่มนมเกิดการรับรู้และเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของนมช่วยให้อุตสาหกรรมนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยมีความมั่นคงทางด้านอาชีพ


 

** ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง **

ภาพกิจกรรม
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์