"ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน เรื่อง คุณภาพและบริการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนจังหวัดชัยภูมิของบริษัทภูมอมิลค์"


 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน เรื่อง คุณภาพและบริการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ได้เเก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เเละเขต 2 ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์อำเภอภูเขียว, อำเภอเกษตรสมบูรณ์, อำเภอหนองบัวเเดง, บ้านเขว้า, บ้านแท่นเเละเเก้งคร้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน เเละผู้เเทนจากบริษัทภูมอมิลค์ ประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนบริษัทภูมอมิลค์ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงบริษัทจำหน่ายอาหารเสริมนมเนื่องจาก ปีการศึกษา 2564 บริษัทส่งนมล่าช้าไม่เป็นไปตามข้อตกลง ขาดการประสานงานที่ดีไม่สามารถติดต่อได้ มีปัญหาเรื่องคุณภาพนม

ปีการศึกษา 2565 มี โรงเรียน 2 เเห่ง จากที่ร้องเรียน ที่ยังคงได้รับการจัดสรรสิทธิ์นมโรงเรียนจากบริษัทภูมอมิลค์ ซึ่งทางโรงเรียนยืนยันขอเปลี่ยนบริษัท ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯ ได้ ประสานไปยังบริษัทผู้ส่งนม ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิรายอื่น พบว่าไม่สามารถ แลกสิทธิ์การจัดสรรได้ ทางคณะกรรมการฯ จึงให้ ทั้ง 2 โรงเรียน รับนมจากบริษัทภูมอมิลค์ต่อไป และเน้นย้ำให้ทางบริษัท ติดตามการทำสัญญาและการจัดส่งนมไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

ทั้งนี้จะได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อทราบข้อเท็จจริงต่อไป

 

 

ภาพกิจกรรม
   
 
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ