ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดประชุมเร่งด่วนโดยวิธีระดมสมองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสุกร

              

            วันที่ 10 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมโดยวิธีระดมสมองเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อหาช่องทางเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคระบาดในสุกร  ของจังหวัดชัยภูมิ โดยได้เรียนเชิญ  น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์  ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์  พร้อมด้วย
-นายกสมาคมสุกรภาคอีสาน (สิทธิภัณฑ์ ฟาร์ม) จังหวัดชยภูมิ
-หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
-หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
-หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
-ปศุสัตว์อำเภอหนองบัวแดง
-ปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ
-ปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า
-ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ
และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการแพร่ระบาดโรค PRRS ชนิดรุนแรง ได้แก่
•การนำเศษอาหารมาเลี้ยงสุกร ซึ่งมีความเสี่ยง ที่จะมีเชื้อจากเศษเนื้อหรือเลือดสุกรปนเปื้อนมา
•การนำสุกรป่วยมาชำแหละขาย
•การปนเปื้อนของเชื้อที่ติดไปกับรถขนอาหาร รถขนสุกร
•หมอรับจ้างตระเวนรักษาสุกรป่วย
•ญาติหรือเพื่อนบ้านมาดูสุกรป่วยของรายอื่น
•สุนัข นก. หรือ. หนูคาบเศษเนื้อสุกรป่วยมากิน หรือแมลงวันก็สามารถแพร่กระจายเชื้อได้
•รถเร่ขายเนื้อสุกรป่วยที่ไม่ผ่านการตรวจโรค  ไม่มีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซาก  จะทำให้โรคแพร่ระบาดเร็วขึ้น
•เจ้าหน้าที่ช่วยทำลายสุกร นำเชื้อไปแพร่ระบาดในฟาร์มของตนเอง
•รถขนซากสุกรไปฝัง ไม่ได้ฆ่าเชื้อ นำโรคไปแพร่ระบาดต่อไป  (กรณีเกษตรกรดำเนินการเอง)
•เกษตรกรไม่มีระบบป้องกันโรคที่ดี

ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสก่อโรค
•สุกรปล่อยเชื้อปนเปื้อนมากับสารคัดหลั่ง มีการตรวจพบเชื้อที่พื้นคอกสุกรก่อนแสดงอาการป่วย3วัน
•มีการตรวจพบเชื้อในเลือดก่อนแสดงอาการป่วย 2 วัน
•พบเชื้ออยู่ในท่อน้ำทิ้ง
•พบเชื้อที่คอนโซล

ข้อแนะนำเกษตรกรรายย่อย ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูง
•งดผสมพันธุ์สุกรทั้งโดยการใช้พ่อพันธุ์หรือการผสมเทียม
•งดให้บุคคลภายนอกฉีดยารักษาสุกร เกษตรกรต้องฝึกฉีดยาเอง
•งดซื้อลูกสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่
•งดซื้อเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกรมาบริโภค ควรกินโปรตีนอื่น เช่น ไข่ ไก่ เป็ด โค กระบือ แพะ แกะ ปลา อาหารทะเล
•งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร
•รถขนอาหารสุกร/รถขนสุกร.  ต้องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วพักไว้ 1-2 ชั่วโมง ก่อนนำเข้าคอกสุกร
•สุกรที่จะจำหน่าย ต้องขนออกมาข้างนอกเล้าสุกร เพื่อลดโอกาสในการรับเชื้อ
•เปลี่ยนรองเท้า ล้างมือก่อนเข้าคอกสุกร
•พ่นยาฆ่าเชื้อสัปดาห์ละ2-3ครั้ง
       
เรียบเรียงโดย
สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ