จังหวัดชัยภูมิโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies Day 2021       วันที่ 22 กันยายน 2564 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เดินทางมาตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน และทำหมันถาวร สุนัขและแมว โดยมีสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับ
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่าในวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก”(World Rabies Day) และทั่วโลกได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นตั้งแต่ปี 2550 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนได้เห็นถึงภัยร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการร่วมมือร่วมใจควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกัน สำหรับการจัดกิจกรรมในวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”

โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย และให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์อย่างถูกวิธี ตลอดจนจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ ซึ่งในวันนี้ มีผู้มารับบริการ จำนวน 117 ราย สัตว์ได้รับบริการทั้งหมด 288 ตัว ฉีดวัคซีน จำนวน 87 ตัว ผ่าตัดทำหมันทั้งหมด 201 ตัว ดังนี้
-ผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ จำนวน 4 ตัว เพศเมีย เมียจำนวน 27 ตัว
-ผ่าตัดทำหมันแมวเพศผู้ จำนวน 55 ตัว เพศเมียจำนวน 115 ตัว

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ