" ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเข้าตรวจร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์เเอฟริกาในสุกร"

              

            

     

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เข้าตรวจร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด ที่อยู่ 162/63 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์เเอฟริกาในสุกร โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นในการตรวจคัดกรองโรคอหิวาต์เเอฟริกาในสุกร ผลทดสอบเป็นลบ เเละเก็บตัวอย่างเนื้อสุกร ม้าม ไต เเละ surface swab เขียง อุปกรณ์ เพื่อส่งตรวจศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการสัตวเเพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เเละติดตามผลต่อไป

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ