ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดทำโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน  จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564


ระหว่างเดือน กรกฎาคม  2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดทำโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกินอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ   ประจำปี 2564  มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โดย สัตวแพทย์หญิงทับทอง  บุญเติม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  นายสัตวแพทย์สุรสิทธิ์ วิชัยแสง นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ  นายณัฐพล  คงปราโมทย์  นายสัตว์แพทย์ปฏิบัติการ  ลงพื้นที่ให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคช่วยเหลือรักษาสัตว์ป่วยพร้อมมอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่สัตว์เลี้ยงติดโรคลัมปี สกิน  ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตนเองอย่างใกล้ชิด ซึ่งในวันวันที่ที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านโนนข่า ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรจำนวน 39 ราย สัตว์เลี้ยงทั้งหมด 206 ตัว แยกเป็นโค 196 ตัว กระบือ 10 ตัว

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ