จังหวัดชัยภูมิ  จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2564


               วันที่  2  กรกฎาคม  2564  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ นายประทีป  ศิลปะเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ศาสตราจารย์  ดร.  สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานฯ ปีงบประมาณ  2564” โดยมี นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี
               ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเพื่อการขับเคลื่อนโครงการฯ ในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2564  จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จึงได้จัดพิธีเปิด “โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ศาสตราจารย์  ดร.  สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานฯ ปีงบประมาณ  2564” ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  การผ่าตัดทำหมันถาวร  การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  การส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี  มีความรับผิดชอบ  เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์  มีผู้มารับบริการ จำนวน 70 ราย  สุนัขและแมว จำนวน 125 ตัว  สุนัขเพศเมีย 34 ตัว ผู้ 11 ตัว  แมวเพศผู้ 33 ตัว  ตัวเมีย 47 ตัว  ณ  ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ   

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ