ปศุสัตว์ชัยภูมิ จัดประชุม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ มอบเวชภัณฑ์เพื่อดำเนินการควบคุมโรค"ลัมปี สกิน"


วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และ ได้มอบเวชภัณฑ์เพื่อดำเนินการควบคุมโรค"ลัมปี สกิน" ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิต่อไป

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ