ปศุสัตว์ชัยภูมิ ชัยภูมิรณงค์พ่นยาฆ่าแมลงตามคอกสัตว์ป่วยจากโรค ลัมปี สกิน ในโค - กระบือ พร้อมทั้งจัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ช่วยเหลือเกษตรกร

                วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ช่วยเหลือเกษตรกรที่สัตว์ป่วยด้วยโรค ลัมปี สกิน ในโค - กระบือ จากสถานการณ์โรคหลังพบมีการระบาด จึงมีการระดมเจ้าหน้าที่ออกรณรงค์ (Kick off) ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน ในโค – กระบือ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ล่าสุดวันนี้ 3 มิถุนายน 2564 พบว่ามีการระบาดกระจายเป็นวงกว้างไปเกือบทั้ง 16 อำเภอ มีสัตว์ป่วยสะสม 306 ตัว เกษตรกร 140 ราย อำเภอเมือง 99 ตัว บ้านเขว้า 37 ตัว หนองบัวระเหว 31 ตัว เทพสถิต 29 ตัว คอนสาร 25 ตัว หนองบัวแดง 17 ตัว คอนสวรรค์ 16 ตัว นอกนั้นกระจายตามอำเภอต่างๆ และมีรายงานผลการออกรณรงค์ พบสัตว์หายป่วยจำนวน 26 ตัว ตาย 6 ตัว อยู่ในเขตอำเภอหนองบัวระเหว 3 ตัว เมือง 2 ตัว คอนสาร 1 ตัว

         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น 2 ชุด แต่ละชุด จะออกรณรงค์ พร้อมจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย, ชุดพ่นยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าแมลงคอกสัตว์ป่วย, การแจกยาฆ่าแมลงสำหรับพ่นคอกสัตว์ และจัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคลัมปี สกิน และการป้องกันโรค

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ