ปศุสัตว์สัตว์ชัยภูมิ ตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ไม่นำสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยมาฆ่าเพื่อจำหน่าย

              

            

     
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิ 1 และ 2  สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ภายนอกตลาดสด  เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ที่นำมาจำหน่าย  พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการไม่นำสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยมาจำหน่าย  รับซื้อสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือฟาร์มที่ได้รับการรับรองและนำสัตว์เข้าฆ่าในโรงฆ่าที่ได้รับอนุญาต  ไม่ฆ่าสัตว์หลังบ้าน และจากการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายในเบื้องต้น  พบว่าทั้งหมดนำสุกรมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และส่วนใหญ่มาจากฟาร์มในเขตพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ

 

ภาพกิจกรรม
   
 

 

 

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ