ปศุสัตว์ชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทย และ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ          วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือและจัดโครงการร่วมสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์ควายไทย (14 พฤษภาคม) จัดขึ้น ณ หมู่บ้านธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ บ้านโนนแต้ หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
   1.ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงกระบือ
   2.มอบเวชภัณฑ์ พร้อมจัดตั้งกองทุนยาสัตว์
   3.ให้ความรู้เรื่องการจัดการเรื่องโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นและแนะนำการใช้วัคซีน เช่นโรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวม โรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ
   4.ให้ความรู้เรื่องการตรวจสุขภาพโค-กระบือ การฉีดวัคซีน การถ่ายพยาธิ-ยาบำรุง
ทั้งนี้เกษตรกรได้รับความรู้และประทับใจในการดำเนินโครงการครั้งนี้เป็นอย่างสูง

 

 

ภาพกิจกรรม
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ