ปศุสัตว์ชัยภูมิจับกุมเนื้อสุกรเถื่อน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเเละป้องกันการเเพร่ระบาดของโรค


      วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหวสืบหาข่าวและประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองบัวระเหว และได้สนธิกำลังเข้าออกตรวจสอบในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหวจังหวัดชัยภูมิ พบผู้กระทำความผิด 2 ราย ดังนี้

1. ผู้ต้องหารายที่ 1 เหตุเกิดที่ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ เลขที่ 102 ม.6 ต.หนองบัวระเหว จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีเอกสารรับรองรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์(แบบ.รน) และไม่มีใบอนุญาตให้นำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด(แบบ ร. 3) ของกลางเนื้อสุกรบด จำนวน 18 กิโลกรัม มูลค่า 1,440บาท
2. ผู้ต้องหารายที่ 2 เหตุเกิดที่ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ เลขที่ 23 ม.3 ต.โคกสะอาด จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีเอกสารรับรองรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์(แบบ.รน) ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว (ร10/1) และไม่มีใบอนุญาตให้นำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด(แบบ ร. 3) ของกลางเนื้อสุกรบด 49 กิโลกรัม เเละขาหมู 2 กิโลกรัม มูลค่ารวม 4,365 บาท

ทั้งนี้จังหวัดชัยภูมิได้ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(Africa Swine Fever)ในสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดสุกรและหมูป่า ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดดังนี้

1.จำหน่ายเนื้อสัตว์โดยมิได้รับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามมาตรา 38และมีบทลงโทษตามมาตรา 62 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
2.ทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามมาตรา 24 มีบทลงโทษตามมาตรา 71 จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
3.เคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในเขตประกาศเฝ้าระวังโรคระบาดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำพื้นที่ ตามมาตรา 24 มีบทลงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 66 ตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

นอกจากนี้ได้ขอรับของกลางจากพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการทำลายโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 13(4)และมาตรา40(4)แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันทำลายโดยการฝัง สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นหนึ่งในมาตรการที่เข้มงวดของกรมปศุสัตว์ เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ภาพกิจกรรม
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ