จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564


          วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564” ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  จังหวัดชัยภูมิ โดย สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ  และองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ร่วมกันจัดพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ ศาลารวมใจหมู่ 12 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้  กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขแมว  การผ่าตัดทำหมันถาวร  การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี  มีความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ ซึ่งมีผู้มารับบริการทั้งสิ้นจำนวน 43 ราย สุนัขและแมวได้รับวัคซีนทั้งหมดจำนวน 155 ตัว ผ่าตัดทำหมันถาวรสุนัขเพศผู้ 6 ตัว สุนัขเพศเมีย 23 ตัว แมวเพศผู้ 12 ตัว และแมวเพศเมีย 23 ตัว รวมสุนัขและแมวผ่าตัดทำหมันทั้งหมดจำนวน 64 ตัว

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ