"ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 1/2564"

 

          วันที่ 26 มีนาคม 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิเเละ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส  ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 1/2564 เพื่อติดตาม กำกับ ดูเเลคุณภาพนมโรงเรียนของจังหวัดชัยภูมิ สรุปปัญหาเเละอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ โดยได้เข้าไปตรวจติดตามในหน่วยงานดังต่อไปนี้
1. เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดจำนวน 9 โรงเรียน นักเรียนที่ได้รับนมโรงเรียนทั้งหมด 6,448 คน ได้รับนมโรงเรียนจากบริษัท ภูมอมิลค์ จำกัด
2. เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ มีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดจำนวน 8 โรงเรียน นักเรียนที่ได้รับนมโรงเรียนทั้งหมด 617 คน ได้รับนมโรงเรียนจากสหกรณ์โคนมสีคิ้ว จำกัด
3. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ (สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่) จำนวนนักเรียนที่ได้รับนมโรงเรียนทั้งหมด 259 คน ได้รับนมโรงเรียนจากสหกรณ์โคนมสีคิ้ว จำกัด
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจัตุรัส (สังกัดเทศบาลตำบลจัตุรัส) จำนวนนักเรียนที่ได้รับนมโรงเรียนทั้งหมด 105 คน ได้รับนมโรงเรียนจากสหกรณ์โคนมสีคิ้ว จำกัด

ปัญหาเเละอุปสรรคที่พบ
1. ถุงนมรั่ว
2. รถขนส่งมาส่งนมช้า
3. ปริมาณน้ำเเข็งในการเเช่นมน้อยเกินไป
จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นทางโรงเรียนได้ประสานงานกับเทศบาล เเละบริษัทที่จัดส่งนมโรงเรียน เเละได้รับการเเก้ไขปัญหาเเล้ว โดยทางเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้เน้นย้ำทางโรงเรียนตรวจสอบคุณภาพของนมโรงเรียนเบื้องต้น เช่น สภาพบรรจุภัณฑ์ อุณหภูมิในการเก็บรักษา  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับนมโรงเรียนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ