ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีมอบโคพระราชทาน โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ


         วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบโคพระราชทานตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ปล่อยชีวิตโคจำนวน 1 คู่ เป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว เพื่ออุทิศบุญกุศลและเสริมความเป็นสิริมงคล และพระราชทานให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ให้แก่ นางสนิท ยอดท่าหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ สำหรับโคที่เกษตรกรได้รับ ได้ทำสัญญายืมโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรณีพิเศษ (สัญญาเลขที่ ชย.1-2/64) กับกรมปศุสัตว์ จะต้องปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ทุกประการ

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ