ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ครั้งที่ 1/2564


        วันที่ 25 มกราคม 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่ และอำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามกฎกระทรวง ดังนี้
        1. อำเภอซับใหญ่ โรงฆ่าสัตว์ปณชัย  ประเภทสุกร กำลังผลิต 5 ตัวต่อวัน ใบอนุญาตจะหมดอายุลงในปี 2564 ได้แจ้งผู้ประกอบการได้ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามแบบตรวจประเมิน
         2.อำเภอบำเหน็จณรงค์  โรงฆ่าสัตว์บ้านชวน อัตรากำลังการผลิต 20 ตัวต่อวัน ผู้ประกอบการได้ดูแลรักษาความสะอาดและมีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเป็นอย่างดีเยี่ยม
         3.อำเภอบำเหน็จณรงค์ โรงฆ่าสัตว์มินตรา อัตรากำลังการผลิต 7 ตัวต่อวัน ผู้ประกอบการได้ดูแลรักษาความสะอาด และปฏิบัติตามแบบตรวจกฎกระทรวงอย่างดีเยี่ยม

สำหรับโรงฆ่าสัตว์ทั้ง 3 แห่ง คณะผู้ตรวจได้เน้นย้ำไม่ให้ผู้ประกอบการนำสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยเข้ามาฆ่าโดยเด็ดขาด ซื้อสัตว์ที่มีแหล่งที่มาที่ไว้ใจได้ หรือฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ภาพกิจกรรม
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ