ปศุสัตว์ชัยภูมิ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ จำนวน 7 แห่ง

              

           วันที่ 20 มกราคม 2564 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกันสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อชี้แจงแนวทางการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้พร้อมสำหรับการตรวจต่ออายุใบอนุญาต และตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2555 จำนวน 7 แห่ง ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจได้แจ้งผู้ประกอบการได้ดำเนินปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามแบบตรวจประเมิน เน้นย้ำการดูแลรักษาความสะอาด ใช้ยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดเป็นประจำ การตรวจสอบแห่งที่มาของสัตว์ที่นำเข้าฆ่า และต้องไม่นำสัตว์ที่ป่วยหรืสงสัยว่าป่วยเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์โดยเด็ดขาด

ภาพกิจกรรม
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ