ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะ

              

            

 


วันที่ 18 มกราคม 2564 สพ.ญ. ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะ ภายใต้ โครงการพัฒนาเครือข่าย การผลิตและการตลาดปศุสัตว์ (แพะ) ปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาฟาร์มเกษตรกรแกนนำ และเกษตรกรเครือข่ายด้านการผลิต การตลาดเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะ แก่เกษตรกร พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องหลักการจัดทำฟาร์มปลอดโรคในแพะ – แกะ การลดต้นทุนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะ จังหวัดชัยภูมิ แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจำนวน 16 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 

ภาพกิจกรรม
 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ